Üheksateistkümnendat korda peetaval kokkusaamisel on olulisema teemana vaatluse all innovatsioon taastuvenergias. „Kuna taastuvenergia valdkond on väga kiiresti arenev, vaatame erinevate sektorite kaasabil, kas ja kuidas jõuavad uuenduslikud lahendused praktikasse ning tõstame esile Eesti taastuvenergia lahenduste tootjad, kellest paljud tegelevad aktiivselt ka ekspordiga,“ selgitas tänavuse konverentsi suunda maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja Elis Vollmer.

Konverentsi lõpudiskussioonil arutletakse tulevikuenergeetika teemal. Vollmeri sõnul keskendub arutelu innovatsiooni sildi all noorte ettevõtjate ja teadurite rollile sektori arengus, kuna just viimased on valdkonna edasiviijad ja arengu suunajad nii praegu kui ka tulevikus. „Kui vaadata, kes valdkonnas aktiivselt tegelevad, siis liigub ettevõtjate ja teadlaste keskmine vanus üha allapoole. On väga tore näha, et valdkond on noortele ja idufirmadele atraktiivne ning tahetakse ja osatakse pakutavaid võimalusi ära kasutada,“ lisas ta.
Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist rõhutas, et panustamine taastuvenergiale võiks olla Eestile võimalus, millega hoogustada majanduskasvu, suurendada atraktiivsust välisinvestorite silmis ja parandada keskkonnaolukorda. Selleks, et koos kohaliku taastuvenergia tootmisega anda tõuge ka vasttärganud kodumaisele taastuvenergia tehnoloogiaarendusele, oleks vajalik riigi, ülikoolide ning ettevõtjate partnerlus.

Aastate jooksul on TEUK-ist kujunenud Eesti üks olulisemaid riiklike taastuvenergiaalaseid konverentse, mis toob kokku nii ettevõtjad, teadlased kui ka poliitikud, pakkudes seeläbi efektiivset pinnast temaatilisteks aruteludeks ning uute teadussuundade tutvustamiseks. „Hetkel nähakse teadlase kvaliteedinäitajana publitseerimist ja teadusettekannete tegemist valdavalt inglise keeles. Alahinnatud on aga eestikeelselt oma teadussaavutuste ja ideede tutvustamine,“ põhjendas Vollmer, miks toimub konverents eesti keeles.