"Viimased arengud Hispaanias ei ole muutnud Eesti valitsuse seisukohta antud küsimuses. Eesti toetab jätkuvalt Hispaania territoriaalset terviklikkust. Hispaania on demokraatlik õigusriik ning kõik siseriiklikud küsimused peaks olema võimalik lahendada Hispaania põhiseadusest ja teistest seadustest lähtuvalt," teatas Oppi.

"Euroopa Liidus ei ole kohane sekkuda teise liikmesriigi siseasjadesse. Selleks, et kaaluda teise Euroopa Liidu liikmesriigi siseriiklike lahkhelide vahendamist, peab liikmesriigi keskvalitsus ehk antud juhul Madrid ja peaminister Mariano Rajoy esitama vastava ametliku palve," lisas Oppi.