"Nagu teada ka varem - karistuse saab see, kes on julgenud meie riigi juhi, Paavo Nõgenega, mõnes olulises küsimuses eriarvamusele jääda," sõnas Lukas sotsiaalmeedias.

Näiteks on olnud erinevat meelt ERM-i restorani ning auditi paikapidavuse osas. Kultuuriministeeriumi ERMis läbiviidud auditist selgus muuhulgas, muuseumi direktor Tõnis Lukas on mitmete tööde tegemiseks sõlminud käsunduslepinguid, millest osa on tegelikult töölepingud. "Loodetavasti ERM-i direktor tunnetab oma kohustust riigieelarveliste vahendite kasutamisel järgida nende kasutamise sihipärasust," lisas kantsler 2015. aasta kevadel.

Vahetult pärast kaotusest teadasaamist kirjutas Lukas Facebookis aga nii: "Tänan kõiki, kes on minuga koos ERM-i armastanud. Armastan oma tööd ja olen teinud seda kogu rahvale - ja mis mul saab siis olla selle vastu, et üks selle rahva liige, Alar Karis, selle töö vilju nopib".

Täna valiti Eesti Rahva Muuseumile (ERM) uueks juhiks Alar Karis. Komisjoni otsus oli konsensuslik.

"Tõnis Lukas on teinud head tööd, ERM-i arenguhüpe on olnud suur. Alar Karise nägemus ja visioon ERM-i tulevikust oli pikem, kuni kümne aasta perspektiivis, mitte niivõrd tänases ja homses," lisas Nõgene. "ERM-i praegune juhi konkurss oli läbi aegade üks tugevamaid, mis kultuuriministeeriumis läbi viidud. Oli kaks väga tugevat kandidaati".

Mis puudutab 84 töötaja toetuskirja Lukasele, siis Nõgene tõi välja, et tänasel koosolekul viibis ka ERM-i ametiühingu usaldusisik. Ta tõi välja, et kirjutati toetuskiri, aga ta tõi välja ka selle, et kiri saadeti hetkel, kui ei olnud teada mitte ühegi kandideeriva inimese nimed ning võimalike uute juhtidena levisid hoopis kolmandate inimeste nimed.

2012. aastast alates ERM-i juhtinud Tõnis Lukase ametiaeg lõpeb jaanuari keskel ja ta soovis samas ametis jätkata. Karise kandidatuur selgus aga alles hiljuti ning oma seisukohti ja visiooni pole Karis nii avatult tutvustanud kui Lukas. Sel nädalal saatis ka 84 ERM-i töötajat kultuuriminister Indrek Saarele Lukase jätkamist toetava kirja.

Eesti Päevalehele teadaolevalt esitasid ERM-i juhiks kandideerimise avalduse peale Lukase ja Karise veel ka peaministri haridus- ja kultuurinõunik Egge Kulbok-Lattik ning praegune kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas. Täna komisjoni istungi eel toimunud kohtumisele kutsuti aga vaid Lukas ja Karis.