Mis toimus vahepealse aja jooksul, kas avarii, mis võinuks potentsiaalselt võtta ka inimeste elu, saanuks ära hoida?
"Kõne hobustest laekus Häirekeskusele kell 5.54, päästekorraldaja sisestas infosüsteemi teate politseile, mis oli kohe kell 5.59 politseile kättesaadav ning kella kuuest juhtumiga edasi juba politsei," kirjeldab info liikumist Häirekeskuse avalike suhete juht Jaana Padrik. Selle sisuga teateid rohkem ei laekunud.

Põhja prefektuuri operatiivteabetalituse juht Jane Varipuu kommenteerib juhtunut: "Iga sündmus on unikaalne ning juhtumile reageerimine sõltub alati hetkel teadaolevatest infost. Häirekeskusele tehtud kõnes öeldi, et loomad olid teel ning jooksevad sõidutee läheduses põllul ning sel hetkel võeti politsei poolt vastu otsus, et otsene oht liiklusele ning vajadus liiklust reguleerida puudub."

Miks otsustas politsei, et kolme suure looma maanteel ringi jooksmine ei kujuta endast otsest ohtu liiklusele, on esialgu selguseta. Küll aga juhib politsei tähelepanu asjaolule, et loomade eest vastutab eeskätt nende omanik.

"Kuna politseil puuduvad vastavad võimalused karjast eemaldanud loomi kinni pidada ning loomade liikumise eest vastutab loomaomanik, kes peab muuhulgas tagama ka selle, et loomad ei jookseks omapäi ringi, üritatakse tavaliselt kindlaks teha loomade omanikku. Nii toimisime ka antud sündmuse puhul," täpsustab Varipuu. "Selleks kontrollisime üle, kas piirkonnas asuvad hobusekasvatused ning helistasime piirkonnas asuvale puhkekeskusele, kuid loomaomanikku tuvastada ei õnnestunud (loomad polnud ka kiibistatud - toim). Kuna rohkem teateid hobuste kohta ei laekunud, siis patrulli adressaadile ei saadetud," võtab ta eilsed sündmused kokku

Kõnes Häirekeskusele teatati, et Saku-Tõdva mnt 4. km, Harju maakond, Saku vald, Karjamaa küla, Kiisalt üle raudtee 1 km, teel jooksevad 3-4 hobust põllu peal ja sõidutee ääres.