"Antud situatsioonile lisab tõsidust asjaolu, et kaklust jälgisid pealtvaatajad, kes ei võtnud olukorra lahendamise nimel midagi ette. Koolivägivalla ennetamisel mängib suurt rolli kaaslaste märkamine ja sekkumine, sest ilma toeta jääb kiusatav üksi," kommenteerib Ehasoo juhtunut.

Eesti Õpilasesinduste Liidu hinnangul vajab koolikiusamise temaatika laiemat ühiskondlikku debatti. "Tihti algavad tülid ja probleemid pisiasjadest, mis kulmineeruvad füüsilise või vaimse vägivallaga. Selle asemel, et teavitada kooli juhtkonda toimunust, vaikitakse probleem maha ning sestap jääb kiusatav oma murega üksi. Me vajame avalikku debatti selleks, et kaotada arutelust barjäärid," sõnab Ehasoo.

Ehasoo hinnangul aitab taolisi juhtumeid ära hoida kooli juhtkonna, lastevanemate ja õppuride tugev koostöö. "Koolikiusamise teavitustöö ning tugev koostöö on märksõnad, mis aitavad edaspidi koolivägivalla juhtumeid ära hoida. Oluline on tõhustada teavitus- ja ennetusmeetmeid, et õpilased tunneksid ennast koolikeskkonnas ohutult ning võimelisena lahendada probleemi inimlikult. On tähtis, et koolide juhtkonnad võtaksid kiusamise teematikat, mitte pseudoprobleemi, vaid väga olulise ja kriitilise teemana, sest kiusamine võib mõjutada õpilaste käitumist, õpitulemusi ja üleüldist kooliõhkkonda," lisab Ehasoo.