Mäletatavasti tohivad nüüd hääletada ka noored, kel vanust vähemalt 15 eluaastat. President on kutsunud üles noori kindlasti osalema.

Täna külastas ta Jüri gümnaasiumi. Ta esines noorte ees ja hiljem andis elektrooniliselt oma hääle.