Pensionärid nendivad, et argielu suurimateks probleemideks on kehv tervis ja väike pension. "Kui mingit lisateenistust ega võimalust juurde teenida ei ole, siis pension on ikka väga napp," möönab üks festivalil osalejatest.

Pensionärid, kes on vähemalt kuus kuud elanud üksinda ja kelle netopension jääb alla 470 euro, hakkab sotsiaalkindlustusamet välja maksma toetust. Korra aastas, oktoobrikuus koos pensioniga, väljamakstava toetuse suurus on 115 eurot. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul aitab toetus üksikul inimesel tasuda näiteks elamisega seonduvaid kulusid.

Toetuse saamiseks avaldust esitama ei pea, see makstakse välja automaatselt registriandmetele tuginedes.