Töötukassa koondamistele reageerimise peaspetsialist Kaia Savisto ütles Delfile, et kõikides maakondades on töötajaid ees seisvast informeeritud, erilist huvi tunnevad tema sõnul tulevased koondatud karjäärinõustamisteenuse vastu.

"Maavalitsused on saanud kogu info töötukassa teenuste ja hüvitiste kohta, eraldi tähelepanu oleme juhtinud teenustele, mida töötukassal on võimalik pakkuda hetkel veel töötavatele inimestele. Suur huvi on olnud karjäärinõustamise teenuse vastu, mistõttu oleme teavitusüritusi läbi viies kaasanud kohe ka karjäärinõustaja, et luua esmane kontakt kohapeal," sõnas Savisto.

Savisto sõnul on huvi pakkunud ka töötust ennetavad meetmed (töötavate inimeste täienduskoolitus, tasemeõppes osalemise toetamine), mida töötukassa alates selle aasta 1. maist osutab. Köitvateks teemadeks on olnud ka ettevõtlusega alustamise toetus ning töötukassa makstavate hüvitiste ja toetuste saamise võimalused.

Täiendavaid teavitusüritusi viiakse läbi omavalitsuste liitudes. Selline kohtumine on näiteks toimunud juba Valgamaa omavalitsuste liidus omavalitsuste juhtidega 28. septembril, kus osales 25 juhti.

"Võtame sellistele üritustele alati kaasa ka tööpakkumisi, millele hetkel piirkonnas töötajaid otsitakse ning tutvustame piirkonna tööturu olukorda laiemalt. Niisamuti tutvustame töötukassa kõiki võimalusi töö leidmise toetamiseks, töövõimereformiga seonduvat ja vähenenud töövõimega inimeste võimalusi. Lähiajal on analoogsed teavitusüritused tulemas Põlvamaal, Saaremaal ja Võrumaal. Lisaks sellistele suurematele teavituspäevadele konsulteerime omavalitsuste töötajaid ka jooksvalt," selgitas Savisto.

Eesti Päevaleht kirjutas oktoobri alguses, et vabatahtliku ühinemisotsuse teinud omavalitsustes töötanud 2026 voliniku asemel hakkab edaspidi tööle 1019 volinikku. Kõige rohkem kahaneb volinike arv 11 omavalitsuse liitumisega tekkinud Saaremaa vallas.

"Lähiajal saab meil tööst vabaks hulganisti avaliku sektori töötajaid," ütles töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk. "Küsimus on, kas erasektor nad omaks võtab ja kas töötajad soovivad erasektorisse minna. Inimeste hirm on suur. Üks avaliku sektori töötaja küsis minu käest, kas ta peab nüüd keevitajaks ümber õppima. Ei pea. Avalikus sektoris on kõrgharidusega tippspetsialiste, keda läheb erasektoris vaja, ja meie ülesanne on olla sild osapoolte vahel."

"Muidugi on selge, et avaliku sektori osakaal peab vähenema, sest ka riigi rahvastik väheneb. Kuid tööturule sisenemine on keeruline samm ja avaliku sektori kohta on paljudel teatav eelarvamus. Tegelikult on tegemist tublide töötajatega, kuid kindlasti tuleb pärast koondamisi palju tööd teha, et neid erasektoriga kokku viia," ütles Teelahk.