Mõttekoja Brookings Institution's Tax Policy Center (TCP) korraldatud uuringu esialgsed tulemused näitavad, et suurimat tulu annaks Trumpi maksumuudatus neile ameeriklastele, kes kuuluvad kõige kõrgemini tasustatud sajandikku sealsest ühiskonnast, alumisse, keskmisse ja kõrgemasse keskklassi kuulujail pole paanist abi loota.

Neile maksumaksjaile, kelle sissetulek jääb alumise 95% sekka, jääks pärast muudatusi kätte 0,5-1,2 protsenti rohkem raha kui praegu. Kõige ülemine sajandik (need, kes teenivad rohkem kui 730 000 USA dollarit aastas) võiks ent nautida umbkaudu 8,5 protsendilist sissetulekute kasvu, kirjutas businessinsider.com

Need, kes teenivad enam kui 3,34 miljonit USA dollarit aastas, ehk ülemine 0,1% palgasaajaist, saaksid maksumuudatuse järel keskeltläbi 6,8% rohkem raha endale jätta.
President Donald Trump on varem korduvalt kinnitanud, et tema plaan ei soosi ülirikkaid. Maksumuudatuste plaan sisaldab ärimaksude ja varamaksude vähendamist, raha peaks tagasi tooma maksukärpest tulenev majanduskasvu kiirenemine. Ka maksusüsteem peaks muutuma lihtsamaks, praegu kehtiva seitsme maksuastme asemele peaks tulema ainult kolm.