“Meie kogemused pöördumise kajastamisel üleriigilises meedias näitavad, et meie seisukohti esitatakse tendentslikult ning nendega püütakse manipuleerida, mistõttu me loobusime avalikust dispuudist HÕFFi vestlusringis 30. aprillil ning valisime oma seisukohtade väljendamiseks avaliku kirja,” märgivad allakirjutanud.

Vaimulikud tõdevad, et neil ei ole küll administratiivset meelevalda linnas toimuvaid üritusi keelustada, küll aga on nad selle vastu, et halva mõjuga ürituste korraldamiseks kasutataks avalikku raha.

Avaliku raha kasutamine peaks olema avaliku huvi täitmiseks viisil, et oleks tagatud heaperemehelikkus ja otstarbekus, leiavad vaimulikud ja lisavad, et HÕFFi tunnustamine linna toetuse kaudu ei ole kuidagi linnakodanike huvides.

Täispikka kirja loe Lääne Elust.