Mets rääkis ETV saates "Ringvaade", et tänane vaidlus seisneb ainult ühe asja üle - kas kooseluseadus on jõustunud või mitte, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Selle lahendiga, mida Tallinna halduskohus tegi, on saanud kinnitust üks faktiline asjaolu - kohus on leinud, et kooseluseadus on jõustunud," ütles Mets.

Kommenteerides Reinsalu kavatsust halduskohtu otsus edasi kaevata, ütles Mets, et see on vastaspoole õigus. "Küll aga õigusriigile kohaselt ma ei leia, et justiitsministeerium kui riiklik asutus peaks tegelema ühe inimese tagakiusamisega. Ma võtan seda isiklikult seetõttu, et Reinsalu ise on väitnud, et ta rakendab ministeeriumi parimad ametnikud tegelema spetsiaalselt ainult Reimo Metsa kaasusega," rääkis Mets.

Tallinna halduskohus otsustas teisipäeval seksuaalvähemuste kaitsjana tuntud Reimo Metsa kaebust arutades, et kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmata jätmisega on riik tekitanud huvipoolele kahju ja peab maksma kahjutasu.

Halduskohus rahuldas Metsa kaebuse osaliselt, mõistes justiitsministeeriumilt Metsa kasuks välja mittevaralise kahju hüvitise 1500 eurot.