Uue kuuerühmalise Uus-Pärtle lasteaia valmimiseks on kavandatud 2017. a sügis ja selle maksumuseks on 1,7 miljonit eurot.

Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul on viimase kümne aastaga märgatavalt kasvanud elanike arv. „Aastatega on suurenenud vallas vajadus lasteaiakohtade järele. Viimsi vald on üks vähestest omavalitsustest Eestis, kus elanikkond kasvab. 2017. aasta jaanuari seisuga elas Viimsi vallas rahvastikuregistri andmetel 19 042 nimest. Meie mahukamaid ülesandeid on tagada oma elanikele kvaliteetsed kodulähedased alus- ja üldhariduse omandamise võimalused,“ ütles Jan Trei.

„Viimsi eripäraks on see, et suure osa elanikkonnast moodustavad just noored ja lapsed, kes vajavad kasvamiseks piisaval määral häid lasteaedu ja koole. Koolikohtade kõrval püsib Viimsis vajadus jätkuvalt ka lasteaiakohtade järele. 2017. aasta jaanuari seisuga oli munitsipaallasteaia koha ootel järjekorras enam kui 300 last,“ rääkis Trei.

Abivallavanema sõnul hakkab lähiaastatel küll lasteaiaealiste laste arv tasapisi langema, kuid täiendavate kohtade loomise järele püsib siiski vajadus.

„Uus-Pärtle lasteaia ehitamisega astume olulise sammu, et vallas lasteaiakohtade puudust veelgi leevendada. Uus-Pärtle lasteaia rajamisega saavad valla lapsed sügiseks uue, lapsesõbraliku, ilusa, moodsa ning põnevate lahendustega lasteaia koos heatasemelise personaliga, et läbi selle veeta õnneliku lapsepõlve Viimsi lasteaedades," märkis Trei.

„Kahekorruselisse hoonesse netopinnaga 1551 m2 on planeeritud veel eraldi ruumid muusika-, kunsti- ja võimlemistundide läbi viimiseks ning ka teraapiaruumid,“ selgitas abivallavanem Jan Trei.

Hoone projekteerimisel on arvestatud energiatõhususega. Ehitis tuleb vormilt ümar eesmärgil, et välisseina pinda oleks võimalikult vähe. Sikk-saki kujuline v-kujulistel kanduritel varikatus annab hoonele iseloomu nii arhitektuurselt kui ka konstruktiivselt. Suvekuudel on rühmaruumides tagatud mõistlik õhutemperatuur, selleks on ümber hoone projekteeritud parajalt lai räästas, mis annab varju nii päikese kui ka vihma eest. Lisaks on akendel päikesekaitseklaasid.

Uus-Pärtle lasteaia hoone on projekteerinud Arhitektuurinurk OÜ. Projekteerimisel on aluseks võetud 2012. aastal Haabneeme alevikus Veiko Teini kavandi järgi valminud 144-kohaline Laanelinnu lasteaed, mis kompaktsuselt on ühtviisi nii funktsionaalne, energiasäästlik kui ka hubane ja lapsesõbralik. Ehitajaks on läbi avatud riigihanke on Nordlin Ehitus OÜ.

Lasteaed asub Viimsis Lubja külas valla keskuse vahetus läheduses kergesti ligipääsetavas asukohas. Tagatakse bussiühendus, kergliiklusteega ligipääs ning kõik muud vajalikud võrgud.

Projekti kogumaksumusest 85% saab vald EASi toetusena regionaalarengu fondi linnapiirkondade jätkusuutlikkuse meetmest.