Ratase sõnul on just rändeteema olnud viimastel aastatel määrava poliitilise tähendusega.

“Euroopa on teinud märkimisväärseid edusamme rändevoogude ohjamisel Lääne-Balkani suunalt. Kuigi olukord on erinev, loodan, et jõuame tänasel kohtumisel otsusteni, mis aitavad leevendada rasket olukorda Vahemere keskosas, eelkõige Itaalias,” ütles Ratas.

Peaminister väljendas heameelt, et Itaalia ja Liibüa kirjutasid alla rändememorandumi, mille alusel luuakse ühiskomitee, et paremini organiseerida toetust Liibüa rannavalvele ja põgenikekeskustele. Kavandatakse ka laiemat koostööd regioonis rände algpõhjustega võitlemiseks.

“Peame vähendama ebaseaduslikku rännet, looma paremaid võimalusi kohapeal ning säästma inimelusid, kuid samuti parandama nii seniste otsuste rakendamist kui ka võimalusi Euroopa Liidus ebaseaduslikult viibivate isikute tagasisaatmiseks,” ütles Ratas rändearutelusid kommenteerides.

Peaministri sõnul on Euroopa Liidu tuleviku valguses kriitilise tähtsusega ühtsuse ja otsusekindluse säilitamine 27 liikmesriigi vahel.

“Loodan, et kinnitame märtsi lõpus Roomas üle meie ühise soovi hoida ühte ning pingutada ühise tuleviku nimel. Vaid nii leiame lahendused nii tänastele julgeoleku- ja majandusprobleemidele kui ka tuleviku väljakutsetele, olgu see transatlantilise suhte hoidmine, üleilmastumine, kiire tehnoloogia areng või ebavõrdsus,” rõhutas Ratas.