Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Raik Saart vabastati teenistusest alates 31. detsembrist 2016 tema enda algatusel, teatas Raepress.

Raik Saart asus Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja ametikohale 18. märtsil 2013. Raik Saart on teenistusest vabastamise kuupäeva seisuga töötanud ameti juhataja asetäitjana ja ameti juhatajana kokku neli aastat 10 kuud ja 19 päeva. Raik Saartile makstakse hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses.

Ameti juhataja ülesandeid täidab kuni ameti uue juhataja ametisse nimetamiseni ameti juhataja asetäitja Aivar Toompere.