Tallinna Turgude direktori Tiia-Liis Jürgensoni sõnul ei ole tegemist esmakordse juhtumiga. Viimasel ajal käiakse tihti turul vandaalitsemas, muuhulgas kõnnitakse katustel ja loobitakse müüjate kaupa.
„Oleme teinud ka vastavasisulise avalduse politseisse, meile teadaolevalt käivad vandaalitsemas Männi turvakodu noored,“ selgitas Jürgenson.

Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku hinnangul vajab juhtum kõrgendatud tähelepanu. „Peame hoolitsema, et sellised olukorrad ei korduks. Võtame ühendust Männi turvakoduga, et saada võimalike vandaalide kohta rohkem infot. Oleme ühiselt Nõmme turu üles ehitanud ning on kurb vaadata, kuidas nõmmekate jaoks oluline objekt pahategude tõttu kannatab.“

Linnaosavalitsus ootab võimalikelt pealtnägijatelt informatsiooni, et sündmustes osalenud isikud kindlaks teha. Informatsiooniga võib pöörduda linnaosavalitsuse poole e-posti nomme@tallinnlv.ee vahendusel või edastades info politseile ppa@politsei.ee.