Alljärgnevalt pöördumise tekst petitsioon.ee lehelt.

Leiame, et Kalarand on parim mereäärse ajaveetmise ja puhkamise koht Tallinna keskuse lähistel. Soovime, et Kalarand (rannalõik Patareist kuni Kalasadama basseinini) jääks vähemalt 50 meetri ulatuses tänasest rannajoonest avalikult kasutavaks ruumiks,
• millele igaühel on igal ajal mugav juurdepääs;
• kus säilib lauge ja liivane rannajoon;
• mis sisaldab suplemise ja piknikupidamise võimalusi vähemalt praegusega samaväärselt;
• mis avaneb otse avamerele ega sisalda sadamarajatisi maal ega meres;
• mis on avatud päikesele ka pärast lõunapoolsete hoonete ehitamist;
• mis ei kuulu ühegi elamukrundi koosseisu isegi mitte osaliselt;
• kus säilib mereäärse ajaveetmise kvaliteet ka külgnevate hoonete arendamise perioodil.

Avalikustatud Kalasadama ümbruse detailplaneeringu seletuskirjast ja joonistelt ei ole nende eesmärkide arvestamine ega vastavate tingimuste seadmine väljaloetav. Soovime, et eesmärkidele vastavad planeeringulahendused ja arhitektuurivõistluste tingimused avalikustatakse enne Kalaranna tn 1 kinnistut käsitlevate detailplaneeringute kehtestamist. Soovime, et Tallinna linn kaitseks oma toimingutes ja haldusaktides loetletud eesmärke. Juhul kui Tallinna linn neid eesmärke piisavalt ei kaitse, võib seda vajadusel ja võimaluste piires meie nimel teha MTÜ Telliskivi Selts.