Lisaeelarve järgi kujuneb 2014. aasta linnaeelarve täpsustatud mahuks kujuneb 522 314 143 eurot. Lisaeelarve suurendab eelarve tulusid 14,2 miljoni eurot, sh linnakassa tulusid ligi 8,36 miljoni eurot, saadavaid toetusi ligi 4,3 miljoni euro ja linna asutuste omatulusid ligi 1,58 miljoni euro võrra.

Üksikisiku tulumaksust saadav tulu suureneb lisaeelarvega 6,5 miljoni eurot võrra, mis tuleneb peamiselt keskmise palga ja tulu saajate arvu oodatust kiiremast kasvust.

Maamaksutulu suureneb 100 000 euro võrra ning kohalikud maksud kokku 520 000 euro võrra, sh parkimistasu 270 000 euro, reklaamimaks 200 000 euro ning teede ja tänavate sulgemise maks 50 000 euro võrra. Linnavara müügist on kavandatud saada 1,1 miljonit eurot ja dividendidena 565 817 eurot täiendavat tulu.

Teede ja tänavate rekonstrueerimistööde katteks eraldati riigieelarvest 214 462 eurot enam kui linna eelarvesse esialgselt kavandati, Kalaranna tänava ja Ehitajate tee rekonstrueerimise ehitustööde kaasfinantseerimiseks saadavate toetustena on lisaeelarvesse kavandatud 3 014 523 eurot.

Ühistranspordi liiniveo kuludeks ette nähtud vahendeid 4,1 miljoni euro võrra. Kultuurikatla ehitustööde lõpuleviimiseks eraldatakse lisaeelarvest ligi 3,7 miljonit eurot.

Tallinna Loomaaia kulud suurenevad seoses vastvalminud keskkonnahariduskeskuse avamisega 304 400 euro võrra. Tallinna Filharmoonia orkestrantide töötasu tõstmiseks eraldatakse 18 960 eurot - selle tulemusena tagatakse orkestri liikmetele alates 1. septembrist 20 protsenti suurem palk.

Lisaeelarve näeb ette ka Tallinna spordikooli ning Tondiraba spordikeskuse avamisega seotud rahalised vahendid ning 184 500 eurot koolieelsetele lasteasutuste õpetajate ja õpetaja abide täiendava 2%-lise palgatõusu katteks, mille tulemusena kasvab nende palk alates 1. septembrist 12% võrra. See tagab lasteaedade pedagoogilisele personalile linna üldhariduskoolide õpetajatega võrdse palgakasvu.

Investeeringute maht suureneb lisaeelarvega kokku ligi 9,2 miljoni euro võrra. Lasnamäe gümnaasiumi tervikrenoveerimiseks eraldatakse täiendavalt 1,7 miljonit eurot. Koolieelsete lasteasutuste investeeringuteks ette nähtud kogusumma suureneb 61 247 eurot, linna haridusasutuste tuleohutusnõuete täitmiseks eraldatakse täiendavalt 187 630 eurot.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas on lisaeelarves ette nähtud 170 000 eurot Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaaltöötajate töötingimuste parandamiseks ja uute tööruumide ehitamiseks aadressil Punane tn 48a. Tallinna Kiirabi hoone rekonstrueerimiseks ja juurdeehituseks on lisaeelarvesse kavandatud 1 miljonit eurot. Akadeemia tee 48 asuva endise ühiselamu rekonstrueerimiseks arstide ja õdede majaks eraldatakse täiendavalt 2 miljonit eurot ning Lasnamäele aadressile Pae tn 19 sauna projekteerimiseks ja ehituse alustamiseks 657 290 eurot.

Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks ettenähtud vahendid suurenevad lisaeelarvega üle 3 055 385 euro võrra, millest 2 083 334 eurot moodustab Kalaranna tänava ehitamiseks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt saadav kaasfinantseerimine ja 931 189 eurone Ehitajate tee rekonstrueerimiseks MAXIMA Eesti OÜ-lt saadav kaasfinantseerimine.

2014. aasta investeeringute rahastamiseks planeeritakse kasutusele võtta 2012. ja 2013. aastaks kavandatud, kuid seniajani välja võtmata eelarvelaenu jääk summas 5 miljonit eurot.