Kalaranna tänava rajamiseks tuleb lammutada Tööstuse 52c kinnistul asuvast viiekümnest garaažiboksist kaheksateist ning nende alune maa linnale sundvõõrandada.

Tallinna Linnavaraametil ei õnnestunud garaažide omanikega võõrandamises kokkuleppele jõuda. Rajatav 1,75 km pikkune Kalaranna tänav, koos paralleelselt kulgeva kergliiklusteega, asub Põhja-Tallinna linnaosas, kus praegu on killustikkattega kultuurikilomeetri kergliiklustee.

Projektiga on hõlmatud tee-ehituslikud tööd, tänavavalgustuse, veetorustiku, reovee- ja sademeveekanalisatsiooni, elektrikaablikanalisatsiooni, soojatorustiku ja gaasitorustiku rajamine ning sidekanalisatsiooni rekonstrueerimine.

Projektis on arvestatud tänava maa-alaga külgnevate kehtestatud ja kehtestamisel olevate detailplaneeringutega.