Kodanike Riigi Manifest on selgelt paremliberaalne, toetades minimaalset riigi sekkumist majandusse ja inimeste ellu, aga ka paljude teenuste, nagu pensionite ja ravikindlustuse erastamist.

Pensioni kogumine iga inimese eraasjaks. Kallas kirjutas, et kui sotsiaalmaksu see osa, mis praegu läheb pensionideks, makstaks töötasuna välja, tõuseks palk keskmiselt veerandi võrra. Selle palgaraha eest saaksid inimesed ise teha sissemakseid oma väljavalitud pensionifondi.

Tervishoiu erastamine. Sarnaselt pensioniga leidis Kallas, et inimesed võiksid maksta vähem makse ja selle eest ise ennast haiguse vastu erakindlustajate juures kindlustada.

Tasuline kõrgharidus. Kallas leidis, et põhiharidus peaks olema tasuta, kõrgharidus tasuline. Andekatele tuleks maksta stipendiume, et nad saaksid õppida ülikoolis, sealhulgas välismaistes õppeasutustes.

Kohaliku omavalitsuse tähtsustamine. Kallas leidis, et võimalikult palju vajalikke kulutusi tuleks teha kohaliku omavalitsuse eelarvest, mitte riigieelarvest, sest omavalitsus on kodanikule lähemal.

Ettevõtte tulumaksuvabastus. Kallas toetas ettevõtete vabastamist tulumaksust, sest ettevõtte tulu muutub mingil hetkel üksikisiku tuluks ja riik korjab oma maksuraha just sel hetkel. Ta oli kriitiline liiga suure hulga maksusoodustuste loomise suhtes.

Kodanike Riigi Manifesti täismahus saab lugeda Reformierakonna kodulehel.