Tallinna ülikoolis tuntakse kõige suuremat huvi bakalaureuseõppe puhul õigusteaduse (264 avaldust), psühholoogia (220) ja riigiteaduste (177) erialade vastu.

Magistriõppesse astujate hulgas on Tallinna ülikoolis kõige populaarsemad erialad eripedagoog-nõustaja (70 avaldust), sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (51) ning sotsiaaltöö (46).

Tartu ülikoolis on õige rohkem avaldusi bakalaureuseõppes esitatud arstiteaduse õppekavale (335), järgnevad õigusteadus (324) ja informaatika (284).

Bakalaureuseõppes on Tartu ülikoolis enim avaldusi esitatud õppekavadele, kuhu võetakse sügisest kõige rohkem tudengeid tasuta õppima. „On ootuspärane, et suur hulk avaldusi on esitatud just arstiteaduse, informaatika ja majandusteaduse õppekavadele,“ sõnab Tartu ülikooli vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo: „nendel õppekavadel saavad oma õpinguid tasuta alustada vastavalt 144, 155 ja 105 uut tudengit.“

Magistriõppes on Tartu ülikoolis enim avaldusi esitatud tarkvaratehnika õppekavale (156), millele järgnesid õigusteadus (62) ja geenitehnoloogia (48).

Dokumente nii Tallinna kui Tartu ülikoolidesse astumiseks saab esitada internetis sisseastumise infosüsteemis SAIS ja ülikoolis kohapeal.

Tänavu suvel võtab Tallinna ülikool tasuta eestikeelsesse õppesse vastu 2500 uut üliõpilast. Kõige rohkem üliõpilasi võtab ülikool vastu sotsiaaltöö, alushariduse pedagoogi ja riigiteaduste bakalaureuseõppesse ning organisatsioonikäitumise, kommunikatsiooni ja õigusteaduse magistriõppesse.


Tartu ülikoolis võetakse 70 bakalaureuse- ja 80 magistriõppekavale õppima vastavalt 2581 ja 1468 uut tudengit.

Kogu info sisseastumise kohta on saadaval Tallinna ja Tartu ülikoolide kohtulehtedelt.