Erakonna teatel arutati poliitilist olukorda. Eestseisuse liikmed pidasid tähtsaks, et IRL seisab valitsuskoalitsioonis Eesti arengu jaoks tähtsate reformide läbiviimise eest.

IRL eestseisus leidis, et tõmbekeskustel põhineva omavalitsusreformi seadus tuleb riigikogu menetlusse anda veel sel aastal.

"Eesti vajab omavalitsusi, mille südameks on tugev keskus ja kus omavalitsused suudavad täita kõiki neile pandud ülesandeid," leidis eestseisus. "Samuti tuleb leida tõhusad ja kiired lahendused keskvalitsuse tegevuskulude vähendamiseks."

IRLi eestseisuse hinnangul on üks põhimõttelisemaid muudatusi Eesti kõrgharidusmaastikul sügisest rakenduv tasuta kõrgharidus ja vajaduspõhised õppetoetused. Riigikogu poolt vastu võetud kutsehariduse muudatused peavad tagama kõigile ameti, mitte ainult diplomi.

Erakonna pressiesindaja teatel leidis eesseisus, et kvaliteetse hariduse tagamiseks on vajalik põhikooli ja gümnaasiumiseaduse vastuvõtmine ning sellele tuginevalt õpetajate palgatõus, kodulähedane põhikool ja tugev gümnaasium ning koolide iseseisvus ja vastutus.

Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks ning majanduskasvu tagamiseks tuleb maksimaalselt ära kasutada järgmise Euroopa finantsperspektiivi vahendeid. "Kui ettevõtetel on haritud töötajad ja arenguks vajalik kapital, siis on võimalik kaupu ja teenuseid suurema väärtusega eksportida ning kasvatada Eesti inimeste jõukust," leiti eesseisusel.

Arvestades demograafilist olukorda peab poliitilise fookuse keskpunktis selgelt püsima Eesti rahva kestmine kui suur eesmärk. Nii rahvastiku arengukava kui kaasmaalaste poliitika lõppevad selle aastaga. Seega vajame uut selget plaani, kuidas riigi poliitilise eelistusena tegeleda rahvastiku ja välismaal elavate eestlaste toetamisega.

IRLi eelmine esimees Mart Laar kirjutas eelmisel nädalal erakonnakaaslastele kirja, milles kritiseeris teravalt Reformierakonda ja tegi ettepaneku mõelda uue koalitsiooni võimalikkusele.

IRLi praegune esimees Urmas Reinsalu lubas selle peale kokku kutsuda laiendatud eestseisuse, et arutada poliitilist olukorda riigis. Koalitsiooni muutmist ta vajalikuks ei pidanud.

IRLi ja Reformierakonna suhted on muutunud järjest pingelisemaks. Mitmed IRLi soovitud reformid seisavad, kõige viimaseks tülikohaks on põhikooli- ja gümnaasiumi seadus, mille heakskiitmine riigikogus on veninud.