Korrakaitsepolitseiosakonna politseikapten Sven Põierpaasi sõnul kohustab relvaseadus relvaloa vahetamist alustada vähemal kuu enne loa kehtivuse lõppemist. „Aegumisel kaotab relvaluba kehtivuse ning kehtetut relvaluba vahetada ei ole võimalik. Sellisel juhul tuleb omanikul relvad politseisse hoiule tuua, teha uus taotlus relvaloa saamiseks ning sooritada relvaeksam. Seega on kindlasti mõistlikum hakata luba varem uuendama, kui jääda viimasele hetkele,“ ütles Põierpaas.

Aeguvate relvalubade suurem hulk on seotud nende väljaandmise tsüklilisusega, kuna relvaluba kehtib viis aastat. Eestis on üle 28 000 relvaomaniku.

Relvaloa tuleb pöörduda elukohajärgse prefektuuri lubadetalitusse ning esitada kirjalik avaldus, vahetamisele kuuluv relvaluba, foto ning tervisetõend. Samuti tuleb eelnevalt tasuda riigilõiv ja tõestada relvaloale kantud relvade olemasolu.

Lisainfot relvalubade kohta saab politsei kodulehelt www.politsei.ee või kliendiinfo numbrilt 612 3000.