Populaarne on olnud ka Kajar Lemberi ettepanek, et valimiskampaaniaga seotud kuludele tuleks kehtestada ülempiir, et vähendada erakondade rahavajadust ja reklaamiturul võistlemise asemel tegeldaks rohkem sisulise debatiga.

Ühe ettepaneku autor leiab, et riigieelarvest rahastamine tuleks lõpetada ning keelata ka annetused. Samas tuleks ettepaneku järgi kohustuslikuks muuta liikmemaksud, mille mittetasumisel tuleks inimene erakonnast välja heita.

Ühe ettepaneku tegija ja 14 tema toetajat leiab, et rahvas kui kõrgema võimu kandja peab saama poliitikasse ka rahvaalgatuse korras sekkuda. Nii seisab ettepanekus, et arendada tuleks edasi veebilehte osale.ee, et selle kaudu koguda toetajaid ka eelnõudele, mida kodanikud riigikogule esitada soovivad.

Erakonnaseaduse osas on ette pandud, et erakonna moodustamiseks võiks piisata 200 liikmest, et liikmete kogumine poleks eesmärk omaette, vaid liituksid vaid need, kes erakonna töös aktiivselt kaasa soovivad lüüa ja valituks saada. Teises ettepanekus on väikseimaks liikmete arvuks soovitatud 500 inimest.

Erakondade kontoväljavõtted avalikuks reaalajas

Huvitav ettepanek on, et erakondade kontoväljavõtted peaks olema avalikud reaalajas, et oleks oluliselt rohkem läbipaistvust nii rahastamises kui raha kasutamises.

Tehtud on ka ettepanek, et presidenti peaks saama otse valida. Seda, nagu veel päris mitut ettepanekut, on tehtud mitmel korral.

Populaarne on üks sootuks teisel teemal tehtud ettepanek – et kaugloetavad arvestid muudetaks vabatahtlikuks. Praegu on need seadusega kohustuslikuks tehtud, kuid ettepaneku autor Mihkel Oja viitab, et Elering.ee kodulehelgi seisab, et avatud turu toimimist ja elektrimüüja valimist ei takista ka tavaline arvesti.

Veel päris teisest ooperist: koos ettepaneku autoriga leiab kümme inimest, et Piirissaarel tuleks legaliseerida kanepi kasvatamine ja tarbimine. Samas on veel üheksa inimest andnud teada, et on selle ettepaneku vastu.

Tehtud on ka ettepanek surmanuhtluse taastamiseks ja karistuste karmistamiseks. „Mõrvareid, kriminaale üldse koheldakse uskumatu leebusega,“ leiab ette panija. „Kurjategija on muudetud pühaks ja temast hoolitakse kohati rohkem kui ohvritest.“