Selts viib kõigis kohalikes omavalitsustes alates tänasest kuni jaanuari lõpuni läbi küsitluse, et saada selgem ülevaade hulkuvate loomade probleemi ulatusest Eestis, teatas Eesti loomakaitse seltsi juhatuse liige ja hädajuhtumite projektijuht Tania Selart.

Soov on ka kirjeldada faktide põhjal kohalike omavalitsuste senist tegevust ja eelarvelisi võimalusi hulkuvate loomade probleemiga tegelemisel. Samuti tahetakse tõsta Eesti elanikkonna teadlikkust hulkuvate ja väärkoheldavate loomadega seotud probleemistikust, tutvustades uuringu tulemusi avalikkusele, ja täiendada juhiseid asjakohase käitumise võimalustest kokkupuutel hulkuva loomaga.

Uuringu tulemuste alusel hinnatakse koostöös ekspertidega kohalike omavalitsuste suutlikkust neile Eestis kehtiva loomakaitseseaduse järgi pandud kohustuste täitmisel seoses hulkuvate loomadega. Pärast põhjalikku analüüsi, mis peaks valmima järgmise aasta suveks, pakutakse huvitatud osapooltele välja võimalikke loomasõbralikumaid ja efektiivsemaid lahendusi hulkuvate loomadega seotud probleemide leevendamiseks ning töötatakse vajadusel välja ettepanekud seadusemuudatusteks.

2010. aastal laekus Eesti loomakaitse seltsile ligikaudu 1300 teadet seoses hulkuvate ja kodutute lemmikloomadega üle Eesti. 2011. aasta esimesel poolel oli vastavate teadete arv ligikaudu 800.

Selts aitab kuu jooksul keskmiselt 65 looma (peamiselt hulkuvad kassid ja koerad) ligi 3000 euro ulatuses. Eesti varjupaikades viibib pidevalt mitusada koera ja ligikaudu 1000 kassi. Sellest tulenevalt peab Eesti loomakaitse selts äärmiselt oluliseks suurendada hulkuvate loomade teket ennetavate tegevuste osakaalukohaliku omavalitsuse elukeskkonna kujundamisel ning aidata kaasa leitud loomade omanike parema tuvastamise võimaluste leidmisele.