Eesti jalaväekompanii mehitas kontrollpunkti Naroon koos Afganistani politseiga alates 2010. aastast. Eesti kaitseväelaste ülesandeks oli koostöös politseiga patrullimine kontrollpunkti ümbruses asuval alal ning isikute ja sõidukite kontroll kohalike elanike turvalisuse tagamiseks.

“Elanikud olid eestlaste tegevusega väga rahul,” ütles kontrollpunkti Naroon ülem politseinik Sharen Ali Zai, kelle sõnul toetavad Afganistani politsei üksust nii külavanemad kui kohalikud elanikud. “Elanike abiga saame infot nii vastase kui isevalmistatud lõhkekehade kohta,” kinnitas ta.

Kontrollpunkti üleandmine Afganistani politseile on osa rahvusvaheliste julgeolekujõudude ISAF kavast anda vastutus järk-järgult üle kohalikule armeele ja politseile. Üle antud kontrollpunkt asub mõne kilomeetri kaugusel eestlaste patrullbaasist Wahid. Eesti kaitseväelased jätkavad nelja kontrollpunkti mehitamist.

Praegu osaleb Eesti jalaväekompanii mai lõpus alanud operatsioonil Omid Haft Kuningliku Merejalaväe 42. Commando pataljoni koosseisus. Operatsiooni eesmärgiks on laiendada ISAFi kontrollitavat ala Helmandi provintsis koostöös Afganistani Rahvusliku Armee ning politseijõududega.

Afganistanis teeniva jalaväekompanii Estcoy-12 peamine ülesanne on hoida oma vastutusala ja kaitsta kohalikku elanikkonda. Lisaks on kompanii ülesanneteks koostöös Afganistani Rahvusliku Armee ja politseiga toetada ülesehitustöid, hoida ala puhtana isevalmistatud lõhkekehadest ja vastase võitlejatest.

Eesti kontingent Afganistanis koosneb jalaväekompaniist, logistilisest toetusüksusest, lähikaitsemeeskonnast ja staabiohvitseridest.