Mustika keskuse omanik OÜ Combinent esitas neljapäeval Harju maakohtule hagi ERGO Kindlustuse vastu nõudes seoses Mustika keskuse tulekahjuga kindlustushüvitist summas 69 939 187 Eesti krooni.

Nõude suurus põhineb kindlustusandjaga kooskõlastatult valitud ehitajate esitatud taastamistöö pakkumistest odavaimal pakkumisel.

5. märtsil põlema läinud Mustika keskusele tekitas tuli kahju kokku üle 100 miljoni krooni. Poole aasta jooksul on ERGO Kindlustus hüvitanud ainult 28 miljonit Eesti krooni. Mustika Keskuse seniste taastamistööde maksumus on üle 30 miljoni krooni.

Mustika Keskus soovib täielikult taastada keskuse hävinud osa. ERGO Kindlustuse AS ei ole hoone täielikult hävinenud osa taastamiseks hüvitist tasunud, samuti ei ole ERGO Kindlustuse AS tänaseni kindlaks teinud kahju suurust, teatas OÜ Combinet esindaja, vandeadvokaat Alar Urm.

Tulekahju tekkepõhjus on tänaseni selgusetu. Isegi kui tulekahu põhjustas püromaan või muu kurjategija, peab kindlustusandja kahju hüvitama — kuid omab õigust hüvitatu süüdlaselt tagasi nõuda, kinnitas Urm. Tulekahjust möödunud poole aasta jooksul ei ole ERGO teatanud, et esineks kahju hüvitamisest keeldumise või hüvitise vähendamise alus. Kahju mittehüvitamise põhjuse tõendamise kohustus on kindlustusandjal.

Kohus kuulab pooled esmakordselt ära 21 septembril.