Koopasüsteemis töötas 90 sukeldumiseksperti - 40 Taist ja 50 välismaalt. Poisse juhiti läbi pimedate ja vett täis käikude koopasuu suunas. Poiste asukohani ja tagasi jõudmine oli väsitav ka kõige kogenenumale sukeldujale. Päästeoperatsioonil oli iga poisiga kaasas kaks sukeldujat, kes kandsid poisi õhutagavara.

Teekond viis läbi kitsaste ja pimedate käikude, ühel etapil pidid sukeldujad hapnikuballoonid seljast maha võtma. Poistele anti enne päästeteekonnale asumist ka nõrgatoimelisi rahusteid, et nad pimedates ning ohtlikes käikudes paanikasse ei satuks.

Kõik poisid ja nende treener on stabiilses seisundis ning taastuvad haiglas, kus neid veel oma perekondadega kokku pole lubatud.