LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul ei ole kõik õnnetused liikluskindlustuse juhtumid. „Kui ratturiga juhtunud liiklusõnnetuse kahju eest vastutab autojuht, siis jalgratturi kahju hüvitab sõiduki juhi liikluskindlustuse kindlustusandja. Kui jalgrattur saab viga enda süül kukkudes või muus õnnetuses, siis on abiks õnnetusjuhtumikindlustus,“ ütles Potsepp.

„Tänasel rahvusvahelisel jalgrattapäeval tuletame meelde, et kiiver on odavaim elukindlustus jalgrattaga sõites. Olge liikluses tähelepanelikud ja arvestage teistega, siis juhtub ka vähem liiklusõnnetusi,“ sõnas Potsepp.

Turvaliseks sõiduks peab jalgrattal olema signaalkell, töökorras pidurid, ees valge ja taga punane tuli ning helkur, samuti kodarates valged või kollased helkurid. Auto ja jalgratturi kokkupõrke järel on vaja õnnetus sündmuskohal osaliste andmetega vormistada ja politseid teavitada.

„Pärast õnnetust arvatakse sageli, et vigastus ei ole tõsine ja teavitamine ei ole vajalik. Tihtipeale avalduvad aga tervisekahjustused hiljem, mistõttu tuleb kohe helistada 112,“ ütles Potsepp.

Gjensidige Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuhi Terje Rabe sõnul hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja kannatanule ravikulu ja töövõimetuse või töövõime vähenemise tõttu saamata jäänud sotsiaalmaksuga maksustatava tulu.

„Ükski hüvitis ei ole inimese tervisest tähtsam. Jalgratturil tuleb alati liiklust jälgida ja teinekord oleks tervise huvides mõistlik pigem autojuhile teed anda, kui enda eesõigust järgida,“ ütles Rabe. „Tavapärased õnnetusjuhtumid jalgrattaga liigeldes on kukkumised, mille tagajärjeks on rasked põrutused ja luumurrud. Ka koerad kimbutavad jalgrattureid ja halvimal juhul lisandub kukkumisest saadud traumale ka koerahammustus,“ lisas Rabe.

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab katta inimese väljaminekuid õnnetuse korral, kui ta saab vigastada, jääb töövõimetuks või saab püsiva puude.

„Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitist makstakse ka juhul, kui kannatanule tekitatud kahju hüvitab õnnetuse põhjustaja liikluskindlustusandja. Kindlustushüvitist võib kannatanu kasutada omal äranägemisel, näiteks tasulise taastusravi eest maksmiseks, eluaseme kohandamisel ratastooliga ligipääsetavaks või õnnetuse tõttu vähenenud sissetuleku kompenseerimiseks,“ ütles SEB elu- ja pensionikindlustuse lepingute haldamise osakonna juhataja Kirsti Virak.

LKF on liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo, liikluskindlustuse registri pidaja ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.