"Süstiksin inimestesse julgust võimalikest abivajajatest märku anda. Kui ka oleme teiste väljakutsetega hõivatud, kontrollime me kindlasti esimesel võimalusel. Kui abi saabubki veidi hiljem, võib ikkagi olla võimalus inimelu päästa," ütles Kruup.

Kui akna tagant kostab kellegi karjumist, tuleb kindlasti kaaluda, kas tegemist võib olla inimesega, kes vajab abi. "Anda kindlaid kriteeriume selle kohta, milline on appikarje ja milline lihtsalt napsi võtnud seltskonna tekitatud lärm, on väga keeruline. Tuleb lihtsalt võtta appi oma elukogemus ja arvestada erinevate mõjuteguritega, mis kellegi reaalsest abivajadust kinnitada võiksid," ütles Kruup Delfile antud kommentaaris. Kruubi sõnul on sellisteks mõjuteguriteks näiteks asukoht, liikumistihedus, kellaaeg ja sellest tulenevalt ka see, kas väljas on pime või valge. Sealjuures pole appikarjuja sugu oluline, abi võivad vajada ühtemoodi nii mehed kui naised.

Juhul, kui naaberkorterist kostab kõvahäälset lärmi, aga täpselt ei ole aru saada, kas on tegemist lihtsalt tüliga või on keegi hädas, tuleks ikkagi politseid teavitada, eriti kui sellised olukorrad leiavad aset regulaarselt ja asjasse on segatud ka lapsed. "Igast kümnest kuriteost on ühe puhul tegemist lähisuhtevägivallaga. Vähim, mida teha saama, on et läheme koputame uksele ja uurime, mis toimub," märkis Kruup.

Ise olukorda sekkumise puhul tuleks siiski väga hoolikalt enne kaaluda, ega nii iseenda elu ja tervist ohtu ei seata. "On väga kangelaslik, kui keegi sekkub, see läheb korda ja ta suudab vägivallateo lõpetada. Tõsi on see, et vähe on neid, kes käivad ringi terariistad taskus. Aga sekkuja peaks enne väga hoolikalt kaaluma, kas jõud käib olukorrast üle, sest mitte kunagi ei tea, kui vilunud ründaja võib olla ja kui agressiivselt ta võib sekkumisele reageerida," kutsus Kruup ettevaatlikkusele. Kruup soovitab siiski pigem sellistest olukordadest teavitada häirekeskust numbril 112.

Sekkumise mõistlikkust kaaludes on oluline ka see, kui palju võimalikke sekkujaid on. Näiteks kui ühissõidukis tekib kellegi vahel tüli ja sekkub vaid üks õbluke naisterahvas, võib sõltuvalt olukorrast sellet vähe kasu olla ja halvemal juhul seab ta nii ka ennast ohtu. "Kui me aga keegi vägivalda ei tolereeriks ja kui kõik bussis toimuva vahejuhtumi puhul koos reageeriksid, siis ilmselt ka intsident laheneks," soovitas Kruup.