Süüdistuse järgi otsis Näälik metallidetektoriga arheoloogiamälestiseks tunnistatud linnusealal detektoriga väärtuslikke ajaloolisi metallesemeid. „Ta kaevas metallesemete leidmiseks ühel korral mälestise pinnasesse üle kümne, teisel korral aga juba ligi 20 sissekaevet, mille ta hiljem osaliselt kinni ajas, rikkudes sellega taastamatult arheoloogiamälestise kultuurikihti ja hävitades teaduslikku infot. Tekitatud kahju on hindamatu,“ ütles prokurör Agnes Ollema-Barndõk Delfile.

Muinsuskaitseameti arheoloogia vaneminspektor Nele Kangert rääkis möödunud aastal Saarte Häälele, et Saaremaa ajaloo uurimise ja arheoloogia valdkonna seisukohast tähendab Nääliku mõtlematu tegu , et suur hulk teavet on jäädavalt kadunud.

“Me ei tea, kust kohast ja milliseid leide on välja võetud. Linnuse kultuurkihi kahjustamine teeb ka edasise uurimise keeruliseks ning tervikpilti linnuse ajaloost on väga keeruline kokku panna,” märkis ta.

Prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe järgi karistas kohus Elari Näälikut kolmeaastase vangistusega tingimisi, mis ei pöörata täitmisele, kui mees ei pane nelja aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja jooksul tuleb Näälikul alluda kriminaalhooldaja kontrollile. Samuti tuleb tal tasuda kriminaalmenetluse kulud ja süüdimõistmisega kaasnev sundraha kokku enam kui 800 eurot.