Moskva positsioon on hästi teada, Moskva positsioon anti diplomaatilisi kanaleid pidi Londonile edasi. See seisneb selles, et Moskval ei ole juhtumiga, mis leidis aset Suurbritannias, mingit suhet,” rõhutas Peskov TASS-i vahendusel.

„Moskva ei võta absoluutselt paljasõnalisi ja mitte ühegi tõendiga kinnitatud süüdistusi enda aadressil kuulda ega võta kuulda ultimaatumite keelt,” lausus Peskov.

„Sealjuures jääb Moskva avatuks koostööle selle sündmuse põhjuste uurimiseks, aga kahjuks ei kohta vastutulekut brittide poolt oma sellele valmisolekule,” teatas Peskov.

Peskov väljendas lootust, et teised riigid mõistavad, et Londonil ei ole alust Venemaad intsidendis Skripaliga süüdistada.

Vastates küsimusele, kas Moskva ei karda rahvusvahelist isolatsiooni seoses Skripali juhtumiga, ütles Peskov: „Me loodame, et peale jääb terve mõistus, et teised riigid vähemalt mõtlevad selle peale, kas on mingeid tõendeid või mitte, ja kui palju võivad olla põhjendatud mingid etteheited Moskva aadressil. Terve mõistus ütleb ja demonstreerib, et mingit alust sellistele etteheidetele olla ei saa.”

Peskov kordas veelkord: „Venemaal ei ole selle sündmusega mingit suhet.” Mingeid oma versioone keeldus Peskov välja pakkumast. „See pole meie asi öelda välja mingeid versioone, seda enam Kremli poolt, sest Kreml ei tegele kuritegude või vahejuhtumite uurimisega, seda enam selliste, mis ei ole toimunud meie maa territooriumil,” selgitas Peskov.

Peskov väljendas pettumust Suurbritannia meedia kvaliteedis seoses Skripali mürgitamise kajastamisega. „Mis puudutab Briti massiteabevahendeid, siis nad näitasid oma „kvaliteeti” ka selle looga. Vaevalt on nad siin ära teeninud mingit tähelepanu usaldusväärsete informatsiooniallikatena,” kuulutas Peskov.

„Säilitage kainus, ärge alluge emotsioonidele ja valedele,” soovitas Peskov lõpetuseks.