Kuressaares oli kõik aga vallakeskusele vääriliselt kõik eriti pidulik. Alustades pärgade asetamise tseremooniast Vabadussõja ausamba juures, kus kõnelesid Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ja Saarte praost Anti Toplaan, jätkudes Kaitseliidu paraadiga keskväljakult, kus said sõna Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi.