„Valitsus on otsustanud teha ettepaneku suveajakorraldusest loobumiseks. Eesmärk on, et kellade keeramisest loobutaks ühiselt EL-i territooriumil. Liikmesriigid peaksid koos kokku leppima, kummale ajale, kas suve- või talveajale minnakse üle püsivalt,” teatas Berner täna Twitteris.

Soome valitsus on varem teatanud, et Soome ei saa suveajast üksi loobuda Euroopa Liidu direktiivi tõttu. See ilmnes, kui Soome parlament kiitis üksmeelselt heaks rahvaalgatuse suveajast loobumise kohta. Berner lubas siis viia asja Euroopa Liidu tasemele.

Hea lugeja, avalda SIIN arvamust, kas peaksime jääma kogu aastaks suve- või talveajale?