Tänane päev tõi lisa, nüüd on ohvriks langenud ka üks Nõmme linnaosas Pargi tänaval (see jookseb teatavasti otsapidi kokku eelmiste lõhkumiste all kannatanud Metsa tänavaga) asuv ilusalong.

„Täna öösel on vandaalid palju kurja teinud. Ka meie kehasalong jäi nende teele. Meie prügikast veeti redeliks, kisuti välja valgustusel pirnid, lõhuti pesad ja pilluti tänavale laiali. Tegu siis Pargi 13a Beautiful Me kehasalongi majaga,“ kurdab ohvriks langenu Facebooki grupis Nõmmekad. „Kuna meil maja eest väga valgustatud, siis ei kartnud nad ka vahele jäämist,“ nendib ta.

Politsei tõdeb vaid, et kuivõrd avaldust pole selle viimase rünnaku kohta tehtud, on kommentaar toimuvale ikka seesama mis viimati: "Julgustan inimesi politseid teavitama juhtumitest, kui teie vara on rikutud või oskate anda infot võimalike rikkujate tuvastamise osas. Avalduse esitamine interneti teel on mugav ning saate seda teha endale sobival ajal, järgige juhiseid www.politsei.ee ning võimalusel lisage foto. Kliendiinfo telefon on 612 3000, operatiivselt saate abi 112," ütleb Lääne-Harju jaoskonna ennetus-ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi.