Toona kella 10.50 ajal oli tänaseks 36-aastane Kristo Liinson Pärnus ühel ehitusobjektil, kus tema eesmärgiks oli lõigata katuseluugile avad. Kui Liinson oli juba mõned lõiked teinud, otsustas ta minna eemale tööriista akut vahetama, jättes märgistamata katusele tekitatud avad.

Vahepeal läks objektile aga teine ehitustööline, kes ava ei märganud ning läbi selle alla kukkus. Kannatanu sai tervisekahjustuse, mis kestis vähemalt neli kuud.

Liinson jättis seega akut vahetama minnes täitmata tööohutusalased nõuded, mille kohaselt oli ta kohustatud järgima juhiseid tagamaks töökeskkonnas ohutus endale ja teistele.

Karistusseadustiku järgi pani Liinson oma tegevusega toime kuriteo, mis sätestab vastutuse tööohutusnõuete eiramise eest ettevaatamatusest, kui tegevusetusega on tekitatud raske tervisekahjustus.

Maakohus mõistis kolmapäeval Liinsonile karistuseks pool aastat tingimisi vangistust, mis lisati otsa talle aasta tagasi määratud pooleteise aasta pikkusele tingimisi vangistusele, mille mees sai purjus peaga mootorsõidukiga avarii põhjustamise eest.

Lisaks peab Liinson hüvitama kannatanule mittevaralise kahju 500 euro ulatuses ning varalise kahju 133,92 eurot.