Tänasel eelistungil taotles kannatanu esindaja kohtuistungi kinniseks kuulutamist kannatanu huvides.

Süüdistatav, tema kaitsja ja prokurör pidasid vajalikuks kohtuistungi avalikkuse piiramist nii kannatanu huvides kui ka süüdistatava perekonna- ja eraelu kaitseks. Menetluspoolte taotlusi ja seisukohti arvesse võttes pidas kohus põhjendatuks kuulutada kohtuistung täielikult kinniseks kannatu huvides ja süüdistatava eraelu kaitseks. Kohtulahendi kuulutamine toimub aga avalikult.

Kohtuasja sisuline arutamine algab kooskõlastatult menetluspooltega järgmise aasta 1. märtsil. Kohtuvaidlusteks on praeguse ajakava järgi planeeritud 19. märts.

Kohus jättis täna muutmata ka süüdistatavale kohaldatud vahistamise kuni kriminaalasja lahendamiseni.

Täna astus Viljandi kohtumajas kohtu ette 22-aastane noormees, keda süüdistatakse 17-aastase neiu vägistamises ja tapmises. Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas süüdistuse mõrvas 22-aastasele noormehele, keda kahtlustati Viljandi järve ääres käesoleva aasta 10. juunil 17-aastase neiu tapmises.

Süüdistuse kohaselt kutsus tänaseks 22-aastane noormees 10. juuni kesköö paiku endaga kohtuma tuttava 17-aastase neiu. Koos sõideti Viljandi järve ääres asuva puhkekoha juurde, kus noormees neiule kallale tungis ja ta vägistas.

Süüdistuses seisab, et noormees pigistas vägistamise käigus neiut kätega kõrist, kuni viimane suri. Kägistamise eesmärk oli süüdistuse järgi vägistamise hõlbustamine ja selle hilisem varjamine. Sellega pani süüdistatav toime mõrva ehk tapmise teise süüteo varjamise ja toimepanemise hõlbustamise eesmärgil.