Naisel õnnestus tulekolded veega kustutada. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.