Süüdistuse kohaselt tungisid mehed korduvalt sisse Tallinnas Viljandi maanteel asuvasse lattu ning varastasid sealt alkohoolseid jooke.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et vargil käidi peamiselt kolmekesi. Lisaks sellele on esitatud süüdistus Viimsi vallas asuvast kuurist kahe jalgratta, trimmeri ja muude asjade varguses. Samuti on tuvastatud, et üks süüdistatavatest on varastanud Tallinnas Vana-Viru tänaval asuvast söögikohast mobiiltelefoni, mis oli laua peal.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et kuritegusid pandi toime ajavahemikus selle aasta jaanuarist kuni märtsini.

"Kriminaalasja raames on arestitud tsiviilhagi tagamiseks sõiduauto ja natuke sularaha. Kuid kõige suuremaks saavutuseks pean seda, et Lääne-Harju jaoskonna politseinikel on õnnestunud suur osa varastatud esemetest kätte saada ning omanikele tagastada," ütles kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, ringkonnaprokurör Eve Soostar.

Kuuest süüdistatavast neli on varem kriminaalkorras karistatud. Kriminaalasja kohtueelse menetluse ajal viibis kolm süüdistatavat vahi all.

"Karistuse nõudmise osas olen lähtunud sellest, et see oleks nendele inimestele mõjuv. Sel põhjusel olen mõnedele küsinud osaliselt reaalset vangistust. Lisaks palusin kohtul kolmele mehele määrata karistuseks üldkasulik töö. Olen seisukohal, et inimesed, kes on otsustanud midagi varastada, võiksid kõigepealt endale teadvustada, kui raske on tavatööd tehes teenida raha kasvõi ühe jalgratta soetamiseks," põhjendas prokuratuuri seisukohta ringkonnaprokurör Eve Soostar.

Algselt saatis prokuratuur kriminaalasja kohtusse üldmenetluse korras, kuid süüdistatavad ja nende kaitsjad avaldasid soovi üle minna kokkuleppemenetluse peale. 6. novembril toimunud kohtuistungil sõlmisid osapooled kokkulepped ning kohus teeb kohtulahendi teatavaks 6. detsembril.