Kainerisse toimetatutest oli naisi 49 ja mehi 347. Kainestusmaja kambrites kainenes 207 venelast, 155 eestlast, 15 soomlast ja 19 teiste riikide kodanikku (Lätist, Leedust, Ukrainast, Poolast, Kolumbiast, Šveitsist, Tšiilist, Türgist, USA-st ja Saksamaalt).

Kainestusmajja sattus 6 narkojoobes ja 103 kindla elukohata isikut. Meditsiinilist abi vajas 14 isikut. Kainestusmajja toimetati ka 2 alaealist.