Roman on sündinud 1980. aastal ning Vadim 1979. aastal.

Narkokuriteos süüdimõistetud mehed hoiduvad kõrvale neile määratud karistuse täitmisest. Mehed on rikkunud käitumiskontrollinõudeid ning nad ei ole ilmunud kohtuistungitele.

Politsei palub kõigil, kes on mehi näinud või kellel on infot nende asukoha kohta, anda sellest teada politsei infotelefonil 612 3000 või hädaabinumbril 112.