Seni ei ole aga tuvastatud õnnetuse põhjustanud autojuhti.

Kõigi asjaolude väljaselgitamiseks ja liiklusõnnetuse põhjustaja tuvastamiseks on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, millega on põhjustatud inimese surm.

Politsei palub kõigil, kes juhtusid liiklusõnnetuse toimumise ajal selles piirkonnas liikuma ja nägid liiklusõnnetust pealt, võtta ühendust politseiga telefonil 612 3000 või kirjutada aadressil pohja.lmt@politsei.ee.