1994. aasta 25. veebruaris osales Putin pidulikul vastuvõtul Hamburgi Raekojas, meenutab Deutsche Welle.

Vastuvõtul pidas kõne üks väljapaistev külaline - toonane Eesti president Lennart Meri.

Mehe kõne ajal tegi Putin midagi, mida ei olnud sel üritusel varem juhtunud: ta tõusis püsti ja lahkus.

Ajakirja Zeit korrespondent meenutab: "Ta heitis kõnelejale põlgliku pilgu ja marssis otsejalu saalist välja, iga tema sammu saatis parketi kriuksumine. Tema lahkumise järel sosistati: kes ta on? Mis tal viga on?"

Mis ikkagi Putinit ärritas, et ta sedavõrd demonstatiivselt lahkus?

Deutsche Welle märgib, et Meri toonane kõne oli prohvetlik ja nägi ette seda, mis juhtub 20 aastat hiljem Krimmis.

Eesti president viitas oma kõnes Vene välisministeeriumi dokumendile: "Selles väidetakse, et Venemaa ei saa lahendada vene rahvusgruppide küsimust naaberriikides üksnes diplomaatiliste abinõudega." Vajaduse korral võib Venemaa võtta tarvitusele ka teistsugused abinõud, võttis Meri kokku. Ta hoiatas Venemaa neo-imperialistliku poliitika eest ja kutsus Ida-Euroopa riike, sh Ukrainat integreeruma demokraatlikku maailma.

G20 tippkohtumine Hamburgis saab alguse reedel.