Londoni suurtulekahju järel võeti kõrghoonete tuleohtlikkus võimude poolt luubi alla. Valitsusjuhi kantselei väitel võib üle kogu riigi olla 600 tuleohtliku fassaadikattega kõrghoonet.

Otsus, kas elanikud on vaja evakueerida või on võimalik nende turvalisus tagada muul moel, selgub järgneva nädala jooksul.

Valitsusjuhi Theresa May sõnul teevad kõik omavalitsused, kus potentsiaalselt ohtlikud hooned asuvad, koostööd kohalike tuletõrjeteenistustega ja astuvad kõik võimalikud sammud hoonete ohutuse ja elanike informeerituse tagamiseks.

Kedagi ei sunnita elama tuleohtlikus kortermajas, lubas peaminister.

Kui parlamendis nõuti neljapäeval rohkem üksikasju selle kohta, kas fassaadikate vastas tuleohutus- ja ehituseeskirjadele, ütles May, et materjalide katsetuste tulemused avaldatakse kahe järgneva päeva jooksul.