Tänasel istungil esitas Siim Roode advokaat Natalia Lausmaa taotluse kohtuistungite edasilükkamiseks seni, kuni tuleb riigikohtus arutluse all oleva Autorollo tsiviilasja lõplik otsus.

Nimelt on Autorollo kriminaalmenetlusega samal ajal käimas ka veel firmat puudutav tsiviilmenetlus, mille kohta on riigikohus lubanud viimati otsust 22. aprilliks.

Lausmaa leidis, et riigikohtu otsus tuleks enne kohtuvaidluste juurde minemist ära oodata, sest prokurör esitanud enda tõendite hulka muuhulgas Autorollo tsiviilasja maakohtu otsuse ja ringkonnakohtu otsuse ning nendest otsustest pärit teisi dokumente. "Selle jadana peaks seal loogiliselt olema siis ka ju riigikohtu otsus," arvas Lausmaa.

Samuti aitaks advokaadi sõnul riigikohtu lahendi ära ootamine vältida olukorda, kus kohtuasjaga minnakse küll edasi, aga kus riigikohtu otsus võib anda mingisuguse olulise nüansi, mistõttu muutuks kogu tehtud töö halvimal juhul sisuliselt olematuks ja tuleks uuesti alustada.

Prokurör Maria Entsik leidis aga, et kohtuistungite edasilükkamise taotluse rahuldamine ei oleks põhjendatud, kuna selle eesmärk on venitamine. Entsik tõdes, et advokaadid on alates septembrist esitanud erinevaid taotlusi, millel puudub sisu ja mille eesmärk on olnud istungitega venitada.

Samuti juhtis prokurör tähelepanu asjaolule, et riigikohtu menetluses oleva tsiviilasja objekt on erinev. "Tsiviilasjas on tsiviilnõue, kus ka osapooled on ju erinevad," ütles Entsik. Prokurör osutas ka seadusepügalale, mille kohaselt peab kohus tagama menetluse võimalikult kiire läbiviimise.

Lausmaa taotlust toetas ka Siime Roode ise ning Väino Pentuse advokaat Marko Kairjak, kes aga lisas, et istungeid ei tohiks edasi lükata üle kuu. Kairjaki sõnul on advokaadid pidanud taotlusi esitama prokuratuuri tegemata töö tõttu, kuna viimane soovis asja võimalikult kiiresti kohtusse saada.

Kohus võttis otsustamiseks lõunapausi ning teatas seejärel, et ei rahulda advokaatide taotlust. Seega jätkub kohtuistung täna kohtuvaidlustega.

Süüdistus

Väino Pentus oli alates 28. juulist 2008 OÜ Autorollo ainuosanik ja juhatuse liige ning 26. aprillil 2010 sai ettevõtte ainuomanikuks ja sisuliseks juhiks Siim Roode.

Süüdistuse kohaselt oli omanikuvahetuse ajaks ettevõtte majanduslik olukord väga halb ning Roode korraldas koos Pentusega vara väljaviimise ettevõttest, et vältida vara müüki võlausaldajate nõuete katteks ja vabastada Pentus võlgade isiklikust käendusest. Peamiselt puudutasid need tehingud nelja veoki ja 11 haagise väljaviimist OÜ Autorollo põhivara hulgast.

Kokku kaotas OÜ Autorollo omandiõiguse varale väärtusega vähemalt 2,36 miljonit krooni, kuid vabanes kohustustest ainult 0,88 miljoni ulatuses. Seega tekitasid Pentus ja Roode ettevõttele ligi 1,5 miljonit krooni ehk 94 000 eurot kahju.

Samuti kasutasid Roode ja Pentus süüdistuse kohaselt OÜ Autorollo raamatupidamises võltsitud laenulepinguid, et katta näiliselt kassapuudujääki ja vabastada Pentus võimalikest tsiviilõiguslikest nõuetest.

Pentusele esitati süüdistus ka ettevõttele kuulunud sõiduauto Ford Tourneo müügist saadud raha omastamises ning raamatupidamise kohustuse rikkumises. Nimelt oli OÜ Autorollo raamatupidamine eksperdi hinnangul korraldatud ebausaldusväärselt ning seetõttu oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine ettevõtte varalisest seisust aastail 2009-2010.

Autorollo juhtumi osas on käimas ka veel teine, tsiviilmenetlus, mille kohta peaks riigikohtust lõplik otsus saabuma 22. aprilliks.