Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles Delfile, et ringkonnakohus tühistas Harju maakohtu mullusuvise otsuse osas, millega OÜ Autorollo nõue tütarfirma asutamisega tekitatud kahju osas jäeti Keit Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata ja vähendati kahjuhüvitist 43 765, 26 euro võrra.

Samuti tühistati otsus osas, millega OÜ Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldati ning millega OÜ Autorollo nõue vara kõrvaldamisega Rain Rosimannus vastu rahuldati.

Tühistatud osas tegi kohus uue otsuse, millega Autorollo tütarfirma asutamisega tekitatud kahju nõue rahuldati kõigi kostjate vastu summas 163 817, 67 eurot ning OÜ Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas jäeti ka Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata ning OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõue jäeti Rain Rosimannus vastu rahuldamata.

Ringkonnakohus mõistis Siim Roodelt, Rain Rosimannuselt, OÜ-lt Roode & Partnerid, NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt ja Keit Pentus-Rosimannuselt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks hageja tütarfirma asutamisega tekitatud kahjudega seotud nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 163 817 eurot 67 senti, viivise 34 673 eurot 92 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Kohus mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollost raha kõrvaldamise nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 9244 eurot ja 60 senti, viivise 1956 eurot ja 73 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Siim Roodelt, OÜ-lt Roode & Partnerid ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt mõistis ringkonnakohus solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollost raha kõrvaldamise nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 8710 eurot ja 15 senti, viivise 1843 eurot ja 60 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Samuti mõistis kohus Siim Roodelt, OÜ-lt Roode & Partnerid ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 6135 eurot ja 52 senti, viivise 1298 eurot ja 65 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Samas jättis ringkonnakohus OÜ Autorollo kassa puudujäägi ja pankrotimenetluse blokeerimise nõude tervikuna kõigi kostjate vastu rahuldamata ja jätta OÜ Autorollo raha ja vara kõrvaldamise nõue tervikuna Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata.

Ülejäänud osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata.

Ringkonnakohus jättis kahes kohtuastmes kantud menetluskulud osaliste endi kanda.

Kohtuotsuse saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.

Autorollo pankrot kuulutati välja 2011. aastal

2011. aasta kevadel kuulutati välja keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse isale Väino Pentusele kuulunud transpordiettevõtte OÜ Autorollo pankrot.

2012. aasta lõpus esitas pankrotitoimkonna kontrolli alla liikunud Autorollo ligikaudu 580 000eurose tsiviilhagi keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse, tema abikaasa Rain Rosimannuse ja perekonda Autorollo asjaajamisel aidanud advokaat Siim Roode, samuti Roode osalusega ettevõtete Roode & Partnerid ning MAQS Law Firm Advokaadibüroo vastu.

Hageja näeb Rosimannustel ja Roodel süüd Autorollo võlausaldajate kahjustamises ning ettevõttest vara väljaviimises. Hagejat esindavad Lextali advokaadid Olavi-Jüri Luik ja Urmas Ustav. Keit Pentus-Rosimannust ja Rain Rosimannust esindavad Raidla büroo advokaadid Toomas Vaher ja Arne Ots.

Kehv mälu ja maksuvaba raha

Hagi menetlemise kohtuprotsess algas 2013. aasta juunis. Sarnaselt VEB Fondi juhtumile ei mäletanud ka selle kaasuse osalised enam mõne aasta taguseid sündmusi ega otsuseid. Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus kohtus ütlusi ei andnud. Väino Pentus andis ütlusi kinnisel istungil.

Tänavu 4. juunil märkisid hageja advokaadid kohtus, et Autorollo endised omanikud Väino Pentus ja Tiit Pohl tunnistasid mõlemad varasemal kinnisel kohtuistungil, et Keit Pentus-Rosimannuse maja ehitati Autorollole Soome kliendilt Rahtirollolt teenuste eest laekunud raha eest, kuid seda raha ei võetud Autorollo raamatupidamises kunagi arvele. Minister eitas justkui oleks oma maja maksuvaba raha abil ehitanud.

Keit Pentus-Rosimannuse ja Rain Rosimannuse ning teiste Pentuse isa firma Autorolloga väidetavalt seotud isikute vastu ühe suurima nõude esitanud firma Port One juhatuse liige Teet Järvekülg rääkis kohtus, et ajas firmaga seonduvaid rahaasju ka Rain Rosimannusega, kes on aga koos abikaasaga avalikult korduvalt enda kokkupuudet Autorollo tegevusega eitanud.

Järvekülg selgitas kohtus, et koostöö Autorolloga sai tegelikult alguse juba 2000-ndatel aastatel ja see oli aastaid viljakas. Port One väljastas Autorollole tööks vajalikke kütuse-ja teemaksukaarte ning firmade vahel olid rahaasjad korras.

2008. aasta lõpus tulid aga Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentus ja ettevõtte üks rajajatest Tiit Pohl Port One`i firma kontorisse ja andsid teada, et edaspidi on Autorollo ainuomanik Väino Pentus. Lisaks öeldi, et firma lakkab sisuliselt olemast, kuna see ostetakse ära ühe teise firma poolt ja seega tuleks kõik seni kehtivad Autorollo lepingud sõlmida uue firmaga. Seda Järvekülje sõnul ka tehti.

Abiks väimees Rain

2009. aastast hakkasid aga järsku nn uuel Autorollol tekkima võlad. Maksetega jäädi hiljaks ning lõpuks lakkasid need sootuks. "Kuskil 2009. aasta septembris käis Väino meie kontoris, ta käis seal tihti, ja ma küsisin, et mis on juhtunud. Ta vastas mulle, et tegemist on ajutiste probleemidega, et ma ei muretseks ja et tal on nüüd abiks ka Rain. Ma küsisin, et mis Rain ja ta vastas, et noh, väimees," rääkis Järvekülg kohtus.

Võlausaldaja lisas, et Väino Pentus pakkus talle ka Rain Rosimannuse numbrit, kui ta peaks tahtma rahaasju temaga ajada. Mees oli aga keeldunud, kuna ütles, et ajab asju ikka Autorollo omaniku ehk Väino Pentuse endaga.

Siiski puutus Järvekülg aga Rain Rosimannusega veelgi kokku. Nimelt 2010. aasta kevadel otsustati maksmata arvete pärast Autorollole pakutavad teenused sulgeda. Järvekülje sõnul oli ta helistanud peale seda Rain Rosimannusele, kes oli lubanud arved ära maksta. Need arved maksti ära, kuid edasised võlgnevused tekkisid koheselt jälle. "Ta ei öelnud, kellena ta end esitles. Ma teadsin, kes ta oli ja ei hakanud küsima," vastas Järvekülg kohtuniku küsimusele selle kohta, kas Rain Rosimannus vihjas telefonis enda seosele Autorolloga.

Mõjukad tuttavad selja taga

Kuigi Järvekülg väitis kindlalt, et Keit Pentus-Rosimannusega ei puutunud ta kunagi kokku, siis rääkis ta kohtule ühe loo, mis viitas sellele, et Autorollot esindavatel inimestel tundus olevat selja taga mõjuvõimukaid tuttavaid.

Nimelt peale suhtlust Rain Rosimannusega võttis võlausaldajaga ühendust samuti kohtu all olev Siim Roode, kes kutsus Autorollot juba pankrotiga ähvardanud Port One`i esindaja kohtumisele. Kohtumisel rääkis Roode, et sooviks Autorollo juurde luua tütarfirma, millest pakkus võlgade katteks Port One esindajale ühte kolmandikku.

Ülejäänud osa firmast pidi minema võrdsetes osades ühe teise firma ning Autorollo seniste esindajate kätte. "Sain aru, et esindajatest rääkides peeti ikka silmas ka Rain Rosimannust ja Keit-Pentus Rosimannust," ütles Järvekülg kohtule.

"Sest Roode toonist ja olekust jäi mulje, et ta esindab kedagi väga tähtsat," põhjendas mees. "Ta arvas, et see pakkumine peaks meid väga õnnelikuks tegema. Ta tundis end väga hästi, ta oli peaaegu horsiontaalaasendis, kui selle pakkumise tegi," kirjeldas Järvekülg.

Kuna pakkumine tundus aga Järveküljele kahtlasena ja talle oli ilmselge, et sellega soovitakse kõik senised võlausaldajad haardekaugusest välja puksida, siis sellest võimalusest keelduti. Selle asemel esitati hoopis 2010. aasta mais Autorollo vastu pankrotiavalduse ning aina ebameeldivamaks muutunud suhtluse tõttu anti kogu asjaajamine üle pankrotitoimkonna esimehele Ingmar Pärnale. Täna on Port One esitanud Autorollo vastu nõude summas 113 339 eurot.

Ministril ja kaaslastelt nõutakse ligi 600 000 eurot

Autorollo kohtuasjas nõuab võlausaldajatelt sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvad Autorollo võlad ära ostnud võlakütt Ingmar Pärn võlgasid sisse Rain Rosimannuselt, Keit Pentus-Rosimannuselt ja Siim Roodelt ning nendega seotud firmadelt, sest Pärna hinnangul juhtisid nad Autorollot enne selle pankrotti ja kantisid varast tühjaks.

Mäletatavasti läks Autorollo pankrotti juba 2011. aasta märtsis, kuid avalikkuse huviorbiiti tõusis aasta eest seoses pankrotihaldurite hagiga prominentsete eraisikute vastu – ligi 600 000 eurot nõutakse kohtu kaudu nii keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuselt, tema abikaasalt Rain Rosimannuselt kui ka vandeadvokaat Siim Roodelt.

Rosimannused on enda seotust Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentuse firma juhtimisega avalikkuse ees mitmeid kordi kategooriliselt eitanud.

Mullu jaanuaris näiteks ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus Delfile, et ei tema ega ta abikaasa Rain Rosimannus mõnest riigikogu arvutist Autorolloga seotud tehinguid teinud. Samas aga ei osanud ta selgitada, kuidas saavad suvalised inimesed teha riigikogu arvutist ministri isa firma kontolt oma väljanägemise järgi väljamakseid.

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus eitas kategooriliselt Autorollo eest maksete tegemist ning enda ja oma abikaasa Rain Rosimannuse seotust firmaga. "Mina ühtegi Autorolloga tehtud kannet ei ole teinud ega ei oleks saanudki seda teha, see on fakt /.../ Neid tehinguid saavad teha ikkagi vaid juhatuse liikmed," ütles Pentus-Rosimannus toona Delfile.

Harju maakohtus toiminud kohtuistungil väitsid aga ka pankrotistunud OÜ Autorollo esindajad Olavi-Jüri Luik ja Urmas Ustav, et tänane keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kontrollis oma isale kuulunud ja nüüdseks skandaalse kuulsuse omandanud transpordifirmat juba 2008. aastal. Nende hinnangul on minister avalikkust ja ka kohut eksitanud, väites, et tema roll Autorollos piirdus oma isa aitamisega, kui too 2010. aastal haiglasse sattus.