„Jätkame lapsetoetuste tõstmist, viime pere esimese ja teise lapse toetuse 75 euroni kuus ning hakkame 200 euro suurust peretoetust maksma alates kolmelapselisest perest. Lisame lapsetoetustele 25 eurot kuus sihtotstarbelist raha, et iga laps saaks osaleda huviringis ning võtta osa kultuuriüritustest," lubab Palo.

Palo sõnul ei täida tuhanded vanemad oma lapse ülalpidamiskohustust: „Et aidata üksinda last kasvatavate vanemate lastele, kelle lahuselav vanem elatist ei maksa, asutame elatise garanteerimise fondi."

„Seisan selle eest, et riik looks uue võimaluse käivitades riiklikult toetatud üürielamute programmi," lubab Palo. Tema sõnul aitaks see kaasa tööjõu mobiilsusele ning looks võimalused väiksema sissetulekuga inimestele, andes tööjõuturule sisenevatele noortele, madalapalgalistele spetsialistidele, raskustes peredele või eakatele võimaluse üürida kvaliteetseid ja stabiilse hinnaga üürikodusid üle Eesti.

Mis ettevõtlust puudutab, siis peab Palo sõnul riik toetama ettevõtluse arengut senisest rohkem. Lisaks tuleb kaotada erisoodustusmaks koolitus- ja terviseedendamise kuludelt ning sotsiaalmaksu miinimumi nõue tööjõukuludelt.

Delfi TV toob valimiste eel teieni rubriigi "Vaba mikrofon", kus riigikokku kandideerijad said tulla ja rääkida kolme minuti jooksul, mis just neile oluline on ning mida nad riigikogulasena muuta või saavutada tahavad. Teisisõnu - miks me just neid peaks valima. Küsimusi ette ei antud ning inimesed said rääkida just seda, mis hingel oli!