"Balti riikidele on väga tähtis oma sõjakurjategijad kohtu ette tuua," sõnas USA aserahandusminister Stuart Eizenstat ajakirjanikele.

Läti presidendi Vaira Vike-Freiberga valmisolek rahvusvahelise kohtumise korraldamiseks veebruaris, et kaaluda tõendusmaterjale mitme arvatava Läti sõjakurjategija vastu, on tähtis samm, ütles Eizenstat.

Austraalia, Suurbritannia, Kanada, Iisraeli ja USA uurijad kohtuvad 16.-17. veebruaril Riias, et tõendusmaterjale võrrelda ja üritada kohtuprotsesse edasi viia.

Eizenstati sõnul on olemas veenvad tõendid 86-aastase lätlase Konrad Kalejsi vastu, kuigi Austraalia on kahel korral leidnud, et neist ei piisa sõjaroimasüüdistuste esitamiseks.

"Meie arvates on selle isiku süü tõestuseks olemas ammendavad tõendid," ütles Eizenstat ajakirjanikele.

Kalejs on omaks võtnud, et kuulus natsiokupatsiooni ajal Arajsi komandosse, kuid eitab sõjakuritegudes osalemist.

Eizenstati sõnul on tähtsaid tõendusmaterjale olemas ka teiste sõjaroimades kahtlustatud isikute kohta.

Kuigi sõjakurjategijatele süüdistuste esitamist Stockholmi foorumil ei mainitud, räägiti sellest Eizenstati sõnul kahepoolsetel kohtumistel Läti ja Leedu esindajatega.

"Püüdsime kahepoolsetel läbirääkimistel sellest teemast juttu teha. Rääkisin Leedu peaministriga ja õhutasin teda Lileikise juhtumis kohut alustama," seletas ta BNSile.

Protsess 92-aastase Aleksandras Lileikise ja ühe tema kunagise alluva vastu on peatatud kohtualuste halva tervise tõttu.